Jolletorget.no

kjøp og salg av joller og utstyrKJØPES: RS Feva XL ønskes kjøpt.

Kjøper: Maria Mathisen

Telefon: 97506353

E-post: maria3math@hotmail.com

Sted: Sarpsborg

Dato: 22.2.2022

-rs feva-Ønsker å kjøpe komplett båt med ok seil. 

-