Jolletorget.no

kjøp og salg av joller og utstyrSELGES: Winner Europe 2017


Selger: Søren Bjerre Knudsen

Telefon: +45 30315342

E-post: soren.bjerre.knudsen@gmail.com

Sted: Struer

Pris: 54 000 DKK

Dato: 15.9.2021

-europajolle-DEN 1811 bygget i 2017. Båden er solgt

-