Jolletorget.no

kjøp og salg av joller og utstyrKJØPES: OPTIMISTJOLLE

Kjøper: Jan Ingar Berge

Telefon: 90181842

E-post: janingarberge@hotmail.com

Sted: 7284 Mausund

Dato: 1.6.2021

-optimistjolle-Eldre Optimistjolle kjøpes til opplæring av barn uten erfaring. Ønskes av nystartet seilforening i regi av Mausund Idrettslag på Frøya.

-