Jolletorget.no

kjøp og salg av joller og utstyrKJØPES: Laser rig med seil

Kjøper: Christian Nygaard

Telefon: 97429778

E-post: cnygaard@cnoffshore.no

Sted: Oslo

Dato: 20.3.2021

-laser-Ønsker gammel rig med seil for is-seiling. Helst radial

-