Jolletorget.no

kjøp og salg av joller og utstyrSELGES: Mye Laserutstyr selgesSelger: Olav Bakke

Telefon: 94844044

E-post: olav.bakke@icloud.com

Sted: Moss

Pris: 1 NOK

Dato: 31.5.2019

-laser-Selger 4 Laser Standard seil, 2 toppmaster i aluminium, en toppmast i karbon, en bunnmast, en kick, og mye annet utstyr. Kontakt meg for pris.

-