Jolletorget.no

kjøp og salg av joller og utstyrSELGES: EUROPE SAIL


Selger: Alejandro Pareja González

Telefon: +34 660181999

E-post: esp698@gmail.com

Sted: Elche

Pris: 580 EUR

Dato: 22.4.2019

-europajolle-For sale: SailTech - Europe sail. Used only 5 days, very good condition (made 23-7-2018). Carbon Battens Included

-