Jolletorget.no

kjøp og salg av joller og utstyrANNONSEN ER MARKERT SOM SOLGT.

SELGES: Optimistjolle Lange


Selger: Linda Støle Hårstad

Telefon: 40068631

E-post: stolehar@online.no

Sted: Oslo

Pris: 5 000 NOK

Dato: 7.4.2019

-optimistjolle-Lange optimistjolle fra 2000. Jsail fra 2012. 

Kjøl og ror. 

-