Jolletorget.no

kjøp og salg av joller og utstyrANNONSEN ER MARKERT SOM SOLGT.

KJØPES: J - sail Green

Kjøper: Thor Lehmann

Telefon: 922 80 974

E-post: t-lehma@online.no

Sted: Fredrikstad

Dato: 8.10.2018

-optimistjolle-Pent brukt J - sail green ønskes kjøpt til nybegynner.

-