Jolletorget.no

kjøp og salg av joller og utstyr



KJØPES: Fokk til Laser 3000

Kjøper: Erik Leganger

Telefon: 91865496

E-post: ele@wr.no

Sted: Bergen

Dato: 10.7.2018

-laser-



Kjøper fokk til Laser 3000.

-