Jolletorget.no

kjøp og salg av joller og utstyrKJØPES: Startklokke - ønskes kjøpt


Kjøper: Lars Christian Beckmann Østeb

Telefon: 97115808

E-post: larsoesteby@hotmail.com

Sted: Høvåg

Dato: 12.10.2022

-diverse utstyr-Alt må være i orden med den.


-