Jolletorget.no

kjøp og salg av joller og utstyrKJØPES: ILCA 6 Carbon bunnmast ønskes kjøpt

Kjøper: Sven Håland

Telefon: 90505408

E-post: sven.haland@gmail.com

Sted: Stavanger

Dato: 31.8.2022

-laser-Carbon bunnmast ( og evt. også toppmast) for ILCA 6 ønskes kjøpt.

-