Jolletorget.no

kjøp og salg av joller og utstyrSELGES: Rorkult, rorkultforlenger
Selger: Martine

Telefon: 46845007

E-post: martineskoeien@outlook.com

Sted: Oslo, kns

Pris: 450 NOK

Dato: 2.6.2022

-laser-Rorkult m forlenger, ligger på kns. 

-